Vad är Notarius publicus

På latin betyder Notarius publicus offentlig notarie. En person som fått denna titeln har blivit utnämnd och fått tillstånd av staten att se över dokument.
Dessa dokument är allt från fullmakter, namninsamlingar, samt intyg som behöver styrkas och anses som äkta.

Det är inte bara dokument som en notarius publicus arbetar med utan även som vittne till särskilda aktiviteter. Att kontrollera lotteridragningar och själv lotta ut eller makulera aktier, värdehandlingar samt obligationer.
Redovisa iakttagelser av kontroller och undersökningar som kan vara av ekonomisk eller rättslig betydelse.

Här kan personen bekräfta att personer och myndigheter har rätt att vidta vissa åtgärder eller innehar kompetens.
Apostille är en stämpel som intygar att det är ett äkta dokument med underskrift eller vittnesmål.

Denna stämpeln används och är giltig i alla länder som skrivit under ett dokument på Haagkonferensen för internationell privaträtts Konvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar den 5 oktober 1961.

Det kan vara allt ifrån privatpersoner till företag som

Apostille stämpel pris ligger mellan 400-500kr per sida i vanliga fall.
En notarius publicus ofta är anställd av kommunen men arbetar sällan fulltid med detta och brukar vanligtvis arbeta som jurist. Om man bor i Linköping så kan man söka efter jurister Linköping för att hitta en notarius publicus.

Jurister brukar arbeta med fall i familjerätten Linköping eller med affärsjuridik.